Thursday, September 4, 2008

TITIAN YANG MENGGERUNKAN DI PADANG MAHSYAR

SIFAT TITIAN SIRATH

Titian sirath sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW lebih nipis dari mata pedang. Sabda Nabi SAW:
والصراط كحد السيف دحض مزلة
Maksudnya: Titian sirath itu seperti mata pedang, licin dan menggelicirkan. (Diriwayatkan oleh Al-Hakim).

Sabda Nabi SAW:
ويوضع الصراط مثل حد الموسى, فتقول الملائكة: من يجيز هذا؟ فيقول: من شئت من خلقى, فيقولون: ما عبدناك حق عبادتك .
Maksudnya: As-Sirath itu seperti sebilah pisau cukur, para malaikat berkata: “ Siapakah yang mampu berjalan diatasnya ?”. Allah SWT berfirman “Makhlukku yang aku kehendaki”.Lalu para malaikat pun berkata: “Kami merasa seperti belum pernah beribadah dengan sebenar-benarnya kepadamu”.( Al-Hakim)

TINGKATAN ORANG-ORANG YANG MELINTASI
TITIAN SIRATH


1. Seperti sekelip mata.
Inilah kelompok manusia yang paling cepat merentasi titian sirath, diantara mereka lagi ialah 70.000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Sepertimana sabda Nabi SAW:
وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة
وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون

Maksudnya:Diatas jambatan jahannam adanya onak dan duri yang mengenai sesiapa yang dikehendaki Allah, setelah itu sinar orang munafik akan padam sedangkan sinar orang mukmin tetap menyala. Wajah kelompok yang pertama kali selamat itu seperti bulan purnama, (Mereka itu terdiri daripada) tujuh puluh ribu orang yang tidak dihisab. (H.R muslim)

2. Seperti kilat.
Ketangkasan golongan ini berjalan adalah seperti cepatnya cahaya dan mereka sedikit lambat dari golongan yang pertama.

3. Seperti angin.
Iaitu cepat dan kuatnya angin yang menggoncang perahu, menumbangkan pohon-pohon kayu, meruntuhkan gedung, menghemburkan debu dan mendorong air laut untuk meneggelamkan siapa sahaja yang dikehendaki Allah Ta’ala. Golongan ini lebih lambat sedikit daripada perjalanan cahaya, sedangkan suaranya boleh didengari sebelum kedatangannya. Ini menunjukkan kecepatan perjalanan kelompok ini lebih lambat daripada kelompok sebelumnya.

4. Seperti burung.
Dengan kelengkapan sayapnya, burung boleh berterbangan, tetapi kecepatan angin lebih cepat dari burung tadi dan terbang angina lebih tinggi dari terbangnya seekor burung. Ini menunjukkan kecepatan perjalanan kelompok ini lebih lambat dari kelompok sebelumnya.

5. Seperti kuda dan unta yang tangkas.
Tidak diragukan kecepatan perjalanan kuda dan unta yang tangkas lebih lambat jika dibandingkan dengan perjalanan seekor burung. Ini menunjukkan kecepatan perjalanan kelompok ini dalam melintasi As-Sirath lebih lambat dari kelompok sebelumnya.

6. Seperti orang lelaki yang berlari sprint.
Manusia tangkas dengan lariannya tetapi kecepatannya tidak mampu untuk menandingi kuda dan unta yang disebut sebelumnya.

7. Seperti berjalan.
Yang dimaksudkan dengan berjalan disini ialah berjalan biasa bukannya berlari.

8. Meniarap.
Kelompok ini paling lambat perjalanannya dan paling lemah melintasi titian sirath, kadang-kadang mereka itu merayap menggunakan tangan, perut, wajah dan jari-jarinya.

Kelompok yang kelapan ini banyak disebut didalam hadith-hadith shahih, diantaranya hadith yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudriyy didalam kitab Shahih Muslim. Dan disebutkan :
فيمرالمؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد ا
الخيل والركاب

Maksudnya: Maka orang-orang mukmin berjalan seperti sekelip mata, kilat, angina, burung, kuda dan unta yang terbaik. (H.R Muslim)
Wallahu 'Aklam.

No comments: