Friday, December 12, 2008

NOH GADUT KORBAN ATAU......?


KORBAN ATAU BUNUH LEMBU ?
PENGERUSI FORUM PERDANA....RUPA-RUPANYA UMNO KAMU YEE..
KU INGATKAN HANYA SEKADAR KAKI TANGAN KERAJAAN
NUH GADOT...PENASIHAT AGAMA ISLAM JOHOR TUGASNYA
HANYALAH SEMBELIH LEMBU DAN BACA DOA SAHAJA.
MUKHRIZ NAMPAKNYA LEBIH MEMASYARAKATKAN DIRI
BERBANDING KHAIRY..WALAU APAPUN SAMA SAHAJA.
Gambar ini dirakamkan semasa program Korban Perdana Pemuda UMNO di Felda Bukit Tong, Sembrong Johor. Persoalannya ialah Ulama' telah menetapkan bahawa diantara syarat sah penyembelihan ialah penyembelihan dilakukan oleh orang islam atau ahli kitab.
Dari sudut istilahnya islam itu bermakna :
  1. Wahyu Allah :Suatu ajaran dimana manusia harus tunduk pada wahyu-wahyu Allah yang diturunkan melalui nabi-nabinya terutama Rasulullah saw. Al qur’an adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui nabi Muhammad saw jadi Islam adalah Al qur’an dan Al qur’an adalah petunjuk Allah, sesuai dengan firman-Nya: “ Sungguh Al Qur’an ini memberikan petunjuk yang lurus”. Dengan kata lain Islam itu apa yang di firman Allah dan disabdakan oleh Rasulullah saw.
  2. Islam agama para nabi dan mursalin :Islam merupakan agama para nabi mulai dari nabi Adam As sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad saw. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al qur’an, Nabi Nuh As bersabda “ Dan aku diperintahkan menjadi orang-orang Islam “. Juga Nabi Ibrahim As bersabda “Jadikanlah Ya Allah orang-orang yang beragama Islam, aku dan anakku (Ismail As)”.
  3. Islam sebagai pedoman hidup : Al minhaj wal manhaj at thorighul wadih artinya minhad (pedoman / sistem) atau manhad adalah jalan yang jelas. Islam adalah pedoman dalam seluruh aspek kehidupan politik, sosial dan badaya meliputi dimensi ruang dan waktu. Islam merupakan ajaran yang universal
    Bezanya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan risalah yang dibawa rasul lainnya ialah bahwa Islam yang dibawa nabi yang terdahulu bersifat lokal hanya untuk kaumnya saja tetapi Islam yang diturunkan melalui nabi Muhammad saw untuk seluruh manusia rahmatan lil’alamin (rahmat semesta alam), karena itu hukum Islam berlaku untuk semua baik muslim maupun non muslim.
  4. Hukum Allah yang berada dalam Al-quran dan sunnah :Islam itu adalah hukum-hukum Allah yang terkandung dalam Al Qur’an dan Al Hadist. Al hadist (Sunnah Rasul) unrtuk menjenlaskan ayat-ayat Al Qur’an agar manusia lebih memahami. Dan Al Qur’an adlah kitab yang tranfaran yang dapat dibaca oleh setiap manusia, ini bukti bahwa seorang muslim bercermin pada pribadi Rasulullah.
  5. Islam adalah jalan yang lurus :Islam adalah jalan yang lurus. Seorang muslim ialah orang yang jalannya lurus, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al Fatihah “ Tunjukilah kami jalan yang lurus”.
  6. Selamat dunia dan akhirat : Islam adalah keselamatan dunia dan akhirat. Dicontohkan pada zaman kehidupan Rasul bersama para sahabatnya dapat disebut juga zaman kebersihan jiwa. Dikisahkan dengan seorang wanita Al Ghomidiah yang telah ber-zina, dan dilaporkannya perbuatan tercela tersebut kepada Rasulullah saw agar dia dihukum. Tetapi tidak langsung memberlakukan hukum rajam karena teryata wanita itu dalam keadaan hamil, Rasulullah memerintahkannya agar pulang dan kembali lagi setelah melahirkan. Setelah melahirkan wanita itu datang kembali menemui Rasulullah agar segera dihukum, tetapi wanita tersebut diperintahkan pulang agar menyusui bayinya sampai cukup besar. Beberapa lama kemudian setelah 2 tahun menyusui bayinya wanita tersebut datang kepada Rasulullah, barulah Rasulullah memberlakukan hukum rajam kepada waniti Al Ghomidiah tersebut. Kisah tersebut menunjukan bahwa wanita itu lebih takut azab Allah yang lebih dasyat daripada siksa dunia. Keselamatan dunia dan akhirat yang benar adalah menurut Allah dan Rasul-Nya. Ketika mengajak umat manusia untuk memeluk Islam berarti mengajak kepada keselamatan dunia dan akhirat. ( 6 perkara ini saya copy dari Al-manaar.wordpress.com)

Persoalannya sekarang, adakah enam perkara ini dimiliki oleh penyembelih itu?, dari titik inilah penilaian samada seseorang itu samada ia korban atau membunuh

No comments: