Monday, October 27, 2008

IBLIS BERJANJI KEPADA ALLAH UNTUK SESATKAN MANUSIA - 2

Firman Allah SWT:
قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم
وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شكرين
Maksudnya :Iblis berkata: "Oleh kerana Engkau (Wahai Tuhan) menyebabkan daku tersesat (maka) Demi Sesungguhnya Aku akan mengambil tempat menghalangi mereka (dari menjalani) jalanMu Yang lurus; "Kemudian Aku datangi mereka, dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur". ( Al-A’raaf 16-17 )

Huraian Ayat :

- (فبما أغويتنى ) Tafsirannya: Sebagaimana engkau menyesatkan aku atau sebagaimana engkau membinasakan aku[1]. ( والإغواء ) bermaksud dosa hati.[2]

- (لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) Tafsirannya :Bahawa syaitan bersumpah akan terus-menerus (menggoda manusia), tidak ada masa rehat darinya.[3]

Terdapat beberapa pandangan Ulama’-ulama dan golongan mufassirun tentang apa yang dimaksudkan dengan ( الصراط المستقيم ).

- Berkata Ibnu Abbas R.anhu : ( الدين الواضح ) Agama yang jelas, Ibn Mas’ud R.anhu berkata : ( هو كتاب الله ) iaitu Al-quran, berkata Jabir R.anhu ( هو الإسلام ) iaitu islam, berkata Mujahid ( هو الحق )[4] iaitu kebenaran, berkata Al-Qurtubi ( هو الطريق الموصل إلى الجنة )[5] iaitu jalan yang menghubungkan ke syurga dan berkata Ibn Kathir ( أي طريق الحق وسبيل النجاة )[6] iaitu jalan kebenaran dan jalan yang selamat)

- Ibn Qayyim Al- Jauziyy telah membuat kesimpulan tentang sebahagian dari pandangan-pandangan ini katanya “ dan kesemua ibarat-ibarat ini bermaksud satu sahaja iaitu jalan yang menghubungkan seseorang kepada Allah SWT.[7]

- (ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ) Imam Qurtubi menyatakan: Aku akan selewengkan mereka daripada kebenaran, aku akan ghairahkan mereka kepada kehidupan dunia dan aku akan meragukan mereka terhadap akhirat. Inilah matlamat kesesatan yang dikehendaki.

- (من بين أيديهم ) iaitu dari dunia mereka. (ومن خلفهم ) iaitu tentang akhirat mereka. (وعن أيمنهم ) iaitu tentang kebaikan mereka. (وعن شمائلهم ) iaitu tentang kejahatan mereka[8]

Ibn Kathir telah menceritakan daripada Qatadah berkata: Dia datang kepada mereka (manusia) dari arah depan, maka syaitan menceritakan tentang tidak ada hari kebangkitan (kiamat), tidak ada syurga dan neraka, dan dia (syaitan) datang dari arah belakang manusia, maka syaitan perhiaskan mereka dengan urusan dunia dan menyeru mereka kepada dunia.

Iblis datang dari sudut kanan iaitu sudut kebaikan-kebaikan mereka , maka ia akan menghasut manusia supaya memperlambat-lambatkan daripada melakukan kebaikan. Iblis datang dari arah kiri dan ia perhiaskan kejahatan dan maksiat kepada manusia kemudian menyeru manusia kepada maksiat dan menyuruh mereka melakukan maksiat[9]

- Imam An-Nasafi menyatakan (ثم لأتينهم ) bermakna; (Aku akan datang kepada mereka) dari sudut yang empat (depan, belakang,kiri dan kanan) adalah sudut kebiasaan musuh datang.[10]

Syaitan telah menyebut empat sudut (depan, belakang, kiri dan kanan untuk menyesatkan manusia) tetapi tidak menyebut atas, kerana atas adalah tempat turun rahmat kepada manusia, Allah SWT juga tidak menyebut bawah, kerana bawah adalah tempat sujud.[11]

- (ولا تجد أكثرهم شكرين ) Maksudnya: Dan tidaklah kamu dapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Berkata Imam Qurtubi: “ (Dan tidaklah) mereka taat semuanya, mereka semua menunjukkan kesyukuran[12]


Wassalam.
271020080505pm

[1] Tafsir Ibn Kathir. Jld 2.M/s 205
[2] Tafsir Al-qurtubi. Jld 7. M/s 174
[3] Tafsir Fakhrurrazi. Jld 7.M/s 18. Ighatsatul Luhfan Li Ibnil Qayyim. Jld 1.M/s 121
[4] Ighatsatul Luhfan Li Ibnil Qayyim. Jld 1.M/s 121
[5] Tafsir Al-qurtubi. Jld 7. M/s 175
[6] Tafsir Ibn Kathir. Jld2. M/s 205
[7] Ighatsatul Luhfan Li Ibnil Qayyim. Jld 1.M/s 121
[8] Tafsir Al-Qurtubi. Jld 7. M/s 176
[9] Tafsir Ibnu Kathir. Jld 2. M/s 205
[10] Tafsir An-Nasafi. Jld 2. M/s 47
[11] Tafsir Ibn kathir Jld 2. M/s 205
[12] Tafsir Al-Qurtubi. Jld 7. M/s 176

No comments: