Wednesday, January 14, 2009

SIRI KEJAHATAN YAHUDI YANG TELAH DIABADIKAN OLEH ALLAH DALAM AL-QURAN


1-Bangsa Yang Paling Keras Permusuhannya Terhadap Islam
Firman Allah SWT :
لتجدنَّ أشدّ الناسِ عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولنجدنَّ أقربهم مودَّة للذين أمنوا قالوا إنَّا نصرى ذلك بأنَّ منهم قسِّيسين ورهبانا وأنَّهم لا يستكبرون
Maksudnya: Demi Sesungguhnya Engkau (Wahai Muhammad) akan dapati manusia Yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang Yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan Demi Sesungguhnya Engkau akan dapati orang-orang Yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang Yang beriman ialah orang-orang Yang berkata: "Bahawa Kami ini ialah orang-orang Nasrani" Yang demikian itu, disebabkan ada di antara mereka pendita-pendita dan Ahli-ahli ibadat, dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong. (Al-Maaidah 82)

Ayat ini menyebut bahawa dua golongan yang sangat keras permusuhannya terhadap islam, iaitu bangsa yahudi dan kaum musyrik, namun diantara dua golongan ini bangsa yahudilah yang lebih keras permusuhannya terhadap islam. Kerana bangsa yahudi merasa sebagai bangsa pilihan sehingga tidak rela ada nabi atau rasul Allah yang diangkat diluar golongan yahudi.

2-Bangsa Yang Menjalinkan Kerjasama Dengan Musuh Untuk Menghancurkan Islam.
Firman Allah SWT :
ترى كثيرا منهم يتولَّون الذين كفروا لبئس ما قدَّمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون
Maksudnya: Kamu melihat sebahagian besar dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, iaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam seksaan.( Al-Maaidah 80 )

Dalam usaha mereka untuk menghancurkan islam dan RasuluLlah SAW, bangsa ini bersikap tolong menolong dengan kalangan bangsa arab yang masih musyrik dan kafir. Mereka mengadakan perjanjian untuk memerangi nabi dan membangkitkan semangat golongan musyrikin bangsa arab untuk melawan baginda.

Jelas hari ini dapat dilihat bahawa yahudi bergabung dengan Amerika ,Britain dan sekutu-sekutunya untuk menjatuhkan islam.

3-Bangsa Yang Ingin Membuat Agama Lain sebagai Tandingan Agama Islam.
Firman Allah SWT:
أفغيردين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل أمنًّا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيُّون من ربهم لا نفرِّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلم دينا فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من الخسرين.
Maksudnya :Patutkah sesudah (mengakui dan menerima perjanjian) itu, mereka mencari lain dari ugama Allah? padahal kepadaNyalah tunduk taat sekalian makhluk Yang ada di langit dan di bumi, sama ada Dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa Yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada apa Yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi: Ibrahim, dan lsmail, dan Ishak, dan Yaakub, dan keturunannya, dan kepada apa Yang telah diberikan kepada Nabi-nabi: Musa dan Isa, dan sekalian Nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah Kami berserah diri (Islam)"ز Dan sesiapa Yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang Yang rugi.( Ali-Imran 83-85 )

Salah satu dalih yang digunakan oleh bangsa yahudi untuk meninggalkan islam ialah dengan mengatakan bahawa mereka adalah pewaris agama yang dibawa oleh nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakub, Musa dan Isa. Semua nabi yang disebut bangsa yahudi ini adalah membawa ajaran Allah yang sama dengan yang dibawa oleh nabi Muhammad

Kita dapat melihat dengan jelas perancangan zionis antarabangsa untuk menghancurkan ummat islam melalui latihan dan penguasaan golongan yahudi terhadap golongan kristian dan orang-orang islam yang lemah imannya, mereka melancarkan serangan halus melalui “perang perkataan” dan “perang budaya”.

Perang perkataan yang dilontarkan ketengah masyarakat kita pada hari ini ialah seperti Islam liberal, Islam progresif, Islam jumud, Islam Hadhari, Islam Ekstrim dan seumpamanya.

No comments: