Tuesday, November 24, 2009

KELEBIHAN MEMBACA BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM


1- Sabda Nabi SAW : “Tidaklah seseorang hamba yang berkata Bismillahir Rahmanir Rahim melainkan Allah SWT hancurkan syaitan seperti hancurnya timah diatas api.


- - Daripada Atha’, Ibnu Jabir berkata “Tatkala turunnya Bismillahir Rahmanir Rahim, larilah segala awan ke timur dan diam semua angin, air laut bergoncang,segala binatang menanti mendengar dengan telinganya,direjam segala syaitan dilangit dan bersumpah Allah dengan kebesarannya. Tiadalah namanya disebut atas penyakit melainkan disembuhkannya dan tidaklah disebut namanya diatas sesuatu melainkan diberkatkan padanya.


- Ibnu Mas’ud berkata : Syaitan orang mukmin itu kurus.Berkata Qais Ibn Al-Hajjaj “Syaitanku bekata kepadaku. “Ketika aku masuk ke dalammu aku seperti seekor unta,sekarang aku seperti burung ciak”. Aku bertanya kepada syaitan “Kenapa begitu”.Jawabnya “Engkau hancurkan aku dengan zikrullah.


- Sabda Nabi SAW: Tiada ditolak doa yang dimulai dengan Bismillahir Rahmanir Rahim.


- Sabda Nabi SAW: Bahawasanya ummatku datang pada hari kiamat dengan berkata Bismillahir Rahmanir Rahim maka berat kebajikan mereka pada timbangan itu, maka berkata segala ummat yang lain “apa yang memberatkan timbangan ummat Muhammad?”.Maka berkatalah Nabi-Nabi A.s “Adalah ummat Muhammad itu pada permulaan percakapan mereka, mereka menyebut tiga nama daripada nama-nama Allah SWT yang mulia.Sekiranya dihantarkan kebajikan-kebajikan itu kedalam satu daun neraca dan dihantar seluruh kejahatan makhluk kedalam daun neraca yang satu lagi nescaya berat kebajikan.


- Sabda Nabi SAW: “Dan Allah SWT menjadikan ayat ini sebagai penyembuh daripada tiap-tiap penyakit, menolong bagi setiap ubat, mengkayakan orang yang papa, menutupi daripada neraka, selamat dari ditelan bumi dan diubahkan (wajah kita) kepada rupa binatang dan jauh daripada menjadi fitnah orang apabila membacanya.


- Sabda Nabi SAW: “Tiadalah daripada seseorang hamba (hamba Alla) yang berkata Bismillahir Rahmanir Rahim melainkan Allah menyuruh malaikat Kiraman Kaatibin menulis didalam suratan amalnya empat ratus kebajikan.


- Berkata Ja’afar bin Muhammad RahimahuLlah “Syaitan duduk diatas zakar orang lelaki, apabila lelaki itu tidak membaca Bismillahir Rahmanir Rahim ketika hendak melakukan jima’ maka syaitan berjima’ bersama-sama dengannya dan keluar maninya seperti lelaki itu.


- Daripada Ibn Abbas R.anhuma, sabda Nabi SAW: “Barangsiapa berkata Bismillahir Rahmanir Rahim Wala haula wala Quwwata ILla Billahi Aliyyil Azim nescaya Allah memalingkan daripadanya 70 pintu-pintu bala’, dukacita dan kesusahan.

No comments: